BPO

Budo Promotion Ommen is een groep vrijwilligers welke zich inzet voor de promotie van diverse budosporten op nationaal en internationaal niveau. Al meer dan 30 jaar wordt dit doel bereikt en ontwikkeld door het organiseren van jaarlijks terugkerende toernooien, trainingsstages en seminars. Sporters, verenigingen en budo federaties kunnen op deze manier kennismaken met de sporten of zich verder ontwikkelen.

Naast de promotie van de verschillende budosporten streeft Budo Promotion Ommen ook naar de groei en ontplooiing van haar sportieve netwerk. Hiermee worden mogelijkheden omgezet naar concrete activiteiten in lijn met de doelstelling van Budo Promotion Ommen.

Budo Promotion Ommen is a group of volunteers who are committed to the promotion of various budo sports on a national and international level. For more than 30 years this goal has been achieved and developed by organizing annual tournaments, training courses and seminars. Athletes, associations and budo federations can get acquainted with the sports or develop further in this way.

In addition to promoting the various budo sports, Budo Promotion Ommen also strives for the growth and development of its sporting network. This converts opportunities into concrete activities in line with the objective of Budo Promotion Ommen.

 

Budo Promotion Ommen
Emslandweg 17
7731 RP Ommen
The Netherlands
info@budopromotionommen.nl
IBAN NL90ABNA0416753329
KvK 05077621